เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกสวนน้ำรามายณะ | สวนน้ำรามายณะ

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกสวนน้ำรามายณะ

 1. คุณได้อ่านเงื่อนไขที่กำหนด ทำความเข้าใจ และตกลงกับเงื่อนไขของโปรแกรมการสมัครสมาชิกของเรา
 2. โปรแกรมสมาชิกสวนน้ำรามายณะ สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้ใส่ข้อมูลครบถ้วน การสมัครผ่านอีเมล์จะได้รับจดหมายตอบกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
 3. เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ตามระยะเวลา และทุกครั้งที่คุณใช้โปรแกรมสมาชิกของสวนน้ำรามายณะ คุณได้ยอมรับเงื่อนไข ณ ระยะเวลานั้น บน https://www.ramayanawaterpark.com
 4. การเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกของสวนน้ำรามายณะ เป็นโปรแกรมที่เปิดใช้กับรายบุคคลเท่านั้น รวมถึงพนักงานของสวนน้ำรามายณะ ผู้เข้าร่วมมีสิทธิที่จะยอมรับ หรือ ปฏิเสธ ภายใต้การตัดสินใจของตัวคุณเอง
 5. การสมัครสมาชิกสวนน้ำ ตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถสมัครได้จนกว่าบริษัทอาร์ดับบลิวพีจะยกเลิกการสมัครสมาชิกนี้
 6. บัตรสมาชิกของสวนน้ำรามายณะไม่ใช่บัตรเดบิต เครดิต หรือ บัตรเติมเงิน และบัตรนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทอาร์ดับบลิวพี จำกัด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเจ้าของได้
 7. สิทธิพิเศษของบัตรสมาชิกสวนน้ำรามายณะมีดังต่อไปนี้ :

  1. ส่วนลด 5 % สำหรับอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร และบาร์ภายในสวนน้ำรามายณะ
  2. ส่วนลด 5 % สำหรับการเช่าที่พักคาบาน่า ตู้เก็บของ และผ้าเช็ดตัว
  3. ส่วนลด 5 % สำหรับการใช้บริการนวดแผนไทย
  4. ส่วนลด 5 % สำหรับการซื้อของในร้านค้าในสวนน้ำรามายณะ
  5. ส่วนลด 5 % สำหรับสิ่งดึงดูดใจอื่นๆ ในสวนน้ำรามายณะที่เป็นของเฉพาะที่ใช้จ่ายส่วนบุคคล
  6. ส่วนลดอื่นๆ เช่น จัดงานวันเกิด ซึ่งติดต่อผ่านอีเมล์ บัตรสมนาคุณ หรือจาก https://www.ramayanawaterpark.com
 8. สิทธิประโยชน์ส่วนลด 5% ของสมาชิกสำหรับสินค้า และบริการภายในสวนน้ำรามายณะจะใช้ได้หากคุณซื้อบัตรที่สวนน้ำของเรา หรือผ่านเว็บไซต์ www.ramayanawaterpark.com เท่านั้น
 9. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และส่วนลดอื่น ๆ ได้
 1. บริษัทอาร์ดับบลิวพี จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขต่างๆ จะระบุไว้ในเว็ปไซต์
 2. สวนน้ำของเราอาจจะมีการส่งข้อเสนอพิเศษ และโปรแกรมอื่นๆ ให้ท่านทราบ
 3. โปรแกรมสมัครสมาชิกของสวนน้ำรามายณะสามารถใช้ได้ต่อ 1 ท่านเท่านั้น และไม่สามารถให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้ ชื่อต้องตรงกับที่ระบุไว้บนบัตรสมาชิกเท่านั้น
 4. บริษัท อาร์ดับบลิวพี จำกัด ไม่รับผิดชอบหากบัตรสมาชิกสูญหาย โดนขโมย และหากต้องการทำบัตรใหม่จะมีค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่ 100 บาท
 5. สมาชิกอาจถูกปฏิเสธ/ยกเลิก จากบริษัท อาร์ดับบลิวพี่ จำกัด ถ้าหากพบเห็นการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือ สมาชิกที่ทำผิดกฏของสวนน้ำรามายณะ
 6. สมาชิกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการเก็บภาษีจากรัฐ ค่าธรรมเนียม และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกสวนน้ำรามายณะ ของรางวัลจากบริษัท อาร์ดับบลิวพี จำกัด หรือ บัตรสมนาคุณ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสวนน้ำรามายณะ
 7. ความล้มเหลว หรือความล่าช้าใด ๆ โดยตัวแทนในการใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ การสละสิทธิใด ๆ โดย บริษัท อาร์ดับบลิวพี จำกัด ต้องทำเป็นหนังสือและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของบริษัท อาร์ดับบลิวพี จำกัด
 8. บริษัท อาร์ดับบลิวพี จำกัด สามารถยกเลิกโปรแกรมสมาชิกได้ทุกเวลา โดยการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน เพื่อการหยุดใช้งาน หรือสมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมในโปรแกรม และทางบริษัท อาร์ดับบลิวพี จำกัด เพื่อที่ บริษัท อาร์ดับบลิวพี จำกัด จะหยุดการรับผิดชอบต่อไป
 9. หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ หากข้อมูลได้รับการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นสามารถส่งมาได้ที่ info@rwpark.com หรือ ส่งคำขอมาที่ บริษัท อาร์ดับบลิวพี จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย
 10. คุณยินยอมให้เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะติดต่อกับคุณได้ตลอดเวลารวมทั้งผ่านทางโทรศัพท์, โพสต์, โทรสารและอิเล็กทรอนิกส์ (SMS, อินเทอร์เน็ตเช่น)
 11. คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านข้อตกลง และเงื่อนไขของเราบน https://www.ramayanawaterpark.com รวมถึง การไม่จำกัดการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

 1. ใบสมัคร หมายถึง ใบสมัครของบริษัท อาร์ดับบลิวพี จำกัด ที่ลงไว้ที่ www.RamayanaWaterPark.co.th/become-a-member/ ซึ่งต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยเป็นรายบุคคล
 2. สมาชิก หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรมสวนน้ำรามายณะ และผู้มีชื่ออยู่บนบัตรสมาชิกนั้น
 3. สวนน้ำรามายณะ เป็นชื่อทางธุรกิจซึ่งบริหารงานโดย บริษัท อาร์ดับบลิวพี่ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทศไทย และอาร์ดับบลิวพี เป็นตัวย่อมาจาก บริษัท อาร์ดับบลิวพี่ จำกัด
 1. โปรแกรมสมาชิกสวนน้ำรามายณะ คือ โปรแกรมที่บริหารโดย อาร์ดับบลิวพี ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิ และผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
 2. โปรแกรมสมาชิกสวนน้ำรามายณะ หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ สินค้า ส่วนลด ข้อเสนอต่างๆ กิจกรรม ที่มีให้สมาชิกตลอดเวลา
 3. บัตรโปรแกรมสมาชิกสวนน้ำรามายณะ หมายถึง บัตรที่จัดหาโดย อาร์ดับบลิวพี เพื่อใช้กับสมาชิกที่อยู่ในโปรแกรมสมาชิกของสวนน้ำรามายณะ